Partner pro development a investice

Díky našim zkušenostem s developmentem, výstavbou a provozem umíme vstoupit do projektu v jakékoli fázi.

Financování a investice

Neustále analyzujeme globální trh obnovitelných zdrojů energie a hledáme nové investiční příležitosti. S financováním projektů máme rozsáhle zkušenosti od první akvizice až po financování výstavby. Jsme schopni zajistit i refinancování projektu za nejlepších možných tržních podmínek a zajistit tím dlouhodobou a stabilní výnosnost realizovaného projektu.

Development

Při realizaci projektů fotovoltaických elektráren je nutné mít k dispozici přesné a komplexní informace, proto je příprava projektu z hlediska jeho budoucího fungování velmi důležitá. Díky našim specialistům, kteří mají bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty, máme celý proces developmentu vždy plně pod kontrolou.


Výstavba

Za svoji existenci jsme spolu se svými partnery realizovali více než desítku projektů fotovoltaických elektráren. Díky získaným zkušenostem dnes dokážeme identifikovat spolehlivé a kvalitní dodavatele technologií i služeb a tím zajistit ten nejvyšší standard prováděného díla.

Provoz

Strategicky a operativně plánujeme, poskytujeme a řídíme provozní personál, provádíme veškerou údržbu a opravy zařízení, připravujeme právní dokumentaci a řídíme vztahy s třetími osobami: veřejností, regulačními orgány, pojišťovnami, dodavateli a dalšími subjekty.

Investice do fotovoltaiky

Globální trh obnovitelných zdrojů energie má v sobě obrovský investiční potenciál. Slunce vyjde každý den, proto mají investoři v oblasti fotovoltaických elektráren zaručený příjem, který lze plánovat s tolerancí +/- 15 %.

Při realizaci investic vycházíme z konkrétních zkušeností a investorům garantujeme spolehlivé, rychlé a efektivní řešení bez případných rizik. Máme za sebou úspěšnou realizaci více než desítky projektů po celém světě. Naší konkurenční výhodou je praktická zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem, správou aktiv a refinancováním zejména projektů fotovoltaických elektráren.

Dluhopis Solek

investice.jpeg

PILOTNÍ PROJEKT V CHILE

Úspěšně jsme připojili solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz do chilské sítě Conafe a začala zásobovat elektřinou více než 2 770 domácností.

Česká developerská skupina Solek Group prodala solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz o instalovaném výkonu 3,07 MWp v Chile, koupil ji chilský fond. Získané finanční prostředky společnost investuje v Chile. Nyní je v procesu development a akvizice dalších solárních parků o celkovém instalovaném výkonu více než 100 MWp. Další dva projekty se již staví.

Další informace

Realizované projekty

Od roku 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 24 MWp. Naší konkurenční výhodou je praktická zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou aktiv fotovoltaických elektráren na vybraných trzích. Při realizaci investic vycházíme z konkrétních zkušeností v oblasti a investorům garantujeme spolehlivé a efektivní řešení.

V současné době skupina zaměřuje své aktivity do zemí a lokalit, které splňují kritéria z hlediska dlouhodobě udržitelné a bezpečné investice.

Přehled referencí