Akvizice

Naší hlavní myšlenkou, s níž do projektů v nových lokalitách vstupujeme, je udržitelná výnosnost daného projektu i v případě, že produkovaná elektřina bude prodávána za tržní ceny. Díky důslednému výběru lokalit s vysokým osvitem na m2 jsme schopni dostát naší myšlence a investici tím ochránit i za situace, že by došlo k dodatečnému omezení incentiv, jako tomu bylo například v České republice.