Naše filozofie

Slunce je nevyčerpatelný
zdroj energie

Uprostřed zimy i v zamračených dnech dopadá na každý metr čtvereční půdy značné množství slunečního záření, které díky dnešní technologii dokážeme maximálně využít. Fotovoltaika je jistým a vysoce návratným energetickým zdrojem.

Solární energie je vynikající alternativou k fosilním palivům jako je uhlí nebo ropa, protože produkce elektrické energie je v tomto případě bezemisní. Díky využití solární energie se tedy zabraňuje dalšímu znečišťování životního prostředí. 

Já bych dal své peníze do Slunce a sluneční energie, a že se jedná o velmi silný zdroj! Doufám, že nemusíme čekat do doby, kdy nám dojde všechen plyn a ropa, abychom tento problém začali řešit.

Thomas Alva Edison

Využíváním obnovitelných zdrojů přistupujeme k naší budoucnosti ekologicky a zodpovědně

ecology.jpeg

Obnovitelné zdroje energie mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie jako jsou například fosilní paliva, jejichž spalování navíc přispívá ke změně klimatu. Jsou projevem přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie a řídí je procesy, které nejsou závislé na člověku ani geologické historii naší planety. Většina z nich má svůj původ v procesech, které probíhají v jádru Slunce, jiné souvisejí s geofyzikálními pochody na Zemi.

Mezi obnovitelné zdroje patří vedle energie slunečního záření i větrná energie, energie vody, geotermální energie a energie biomasy. Obnovitelné zdroje jsou dostupné prakticky neustále. Z pohledu nároků dnešní civilizace (na rozdíl od tradičních fosilních paliv) jsou tedy nevyčerpatelné. Při přeměně z primární energie na využitelnou formu mají tyto zdroje minimální dopad na životní prostředí.

Solek Group kromě fotovoltaických projektů spatřuje zajímavý potenciál i v dalších perspektivních segmentech jako je bio/odpadní plyn, biomasa, energetické využívání odpadu.