Kariéra

momentálně hledáme

Chief Financial Officer (CFO)

Co požadujeme:

Vzdělání:     SŠ/VŠ ekonomického směru
Znalost cizího jazyka:  Anglický – úroveň B2 (písemná i mluvená)
Technické dovednosti:

Excel pokročilá úroveň - odborná kvalifikace v účetnictví.

Znalost finanční a daňové legislativy ČR, pravidla účetních standardů IFRS.

Zkušenosti se získáváním kapitálu na finančních trzích.


Co u nás budete vykonávat:

Prodej SPV (Exit)

 • zodpovídá za přípravu podkladů pro oslovení investorů
 • zodpovídá za zpracování due diligence (dd technické, právní, účetní apod.),
  spolupracuje s COO a managementem příslušné země
 • participuje na tvorbě strategie proveditelnosti pro daný projekt (feasibility study)
  v oblasti finanční analýzy
 • zodpovídá za spolutvorbu a realizaci prodejní strategie SPV
 • kontroluje a zjišťuje vypořádání smluvního vztahu včetně souvisejících úkonů
  (např. vypořádání podílů) 

Financování/refinancování projektů

 • příprava podkladů pro získávání kapitálu na trhu prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (projektové financování prostřednictvím externího dluhu, emise veřejných či neveřejných dluhopisů, jednání a výběr strategického fin. partnera, atd.)
 • zodpovídá za přípravu variant financování/refinancování z CZ včetně jejich vyhodnocení (EGAP, lokální i rozvojové banky, bridge financing, mezzanine apod.). Při vyhodnocení zohledňuje možné implikace na související náklady či výnosy projektu.
 • na základě požadavků CEO zajišťuje přípravu kompletních podkladů nutných
  pro získání co nejvyššího úvěru od finančního ústavu dle stanovených cílů
  pro CAPEX a za stanovený úrok p.a. při naplnění klíčových ukazatelů
  (parametry financování, jednorázové náklady na financování, termín vypořádání)
 • zodpovídá za návrh a realizaci strategie získání finančních prostředků
  při stanovených nákladech na kapitál a stanovených výnosech projektů

Všeobecné účetnictví, Daně

 • prostřednictvím externího dodavatele zodpovídá za vedení, správu a kontrolu hlavní účetní knihy a souvisejících účetních úkonů, včetně evidence závazků, pohledávek a jejich vymáhání, zásob, investičního majetku, dluhopisů a mzdové agendy ve svěřených zemích.
 • prostřednictvím externího dodavatele zodpovídá za daňovou optimalizaci

Finanční plánování, Cash Flow Management

 • zodpovídá za optimalizaci CF holdingu včetně vedení výkazů a přehledů CF
  ve svěřených zemích
 • připravuje krátkodobé i dlouhodobé předpovědi zisků/ztrát (P&L), tvoří rozpočty, zajišťuje
  a vytváří manažerské účetnictví. Kontroluje jejich plnění.
 • na základě analýzy finančních ukazatelů CF, P&L, GL navrhuje využití volných zdrojů,
  upozorňuje na možná rizika včetně návrhu jejich řešení

Audit

 • zodpovídá za návrh, realizaci a komunikaci řešení nálezů z auditních zpráv
  pro svěřené země

Office management, Archivace

 • dohlíží na administrativní zaměstnance SOLEKu, aby byla zajištěna efektivní kancelářská podpora
 • zodpovídá za archivaci (digitální i papírové) smluv, účetních a daňových dokumentů vyjma projektové dokumentace pro všechny společnosti holdingu
 • zajišťuje archivaci v souladu s legislativou dané země 

Dodavatelé

 • zodpovídá za výběr, vyjednávání, komunikaci, koordinaci, kontrolu výstupů externích dodavatelů v oblastech všeobecného a mzdového účetnictví, daní, auditních služeb
 • zodpovídá za správu smluvního vztahu s daným dodavatelem
 • zodpovídá za správu smluv a jejich aktualizaci vlastníkem dané problematiky

Jiné

 • zastupuje holding v jednání se státními institucemi ve svěřených oblastech
 • připravuje směrnice, postupy a opatření ve svěřené oblasti a zodpovídá za jejich implementaci a komunikaci v rámci holdingu
 • zodpovídá za ochranu a péči svěřeného majetku

 

Jaké by měly být vaše kompetence:

 • schopnost vést ostatní
 • plánování a organizování    
 • analytické myšlení
 • komunikace a budování vztahů
 • orientace na cíl a snaha o dosažení výsledků

 

CV posílejte na mail: info@solek-group.cz

do předmětu mailu uveďte Chief Financial Officer

 

Kontakt:

Monika Pluchová, office manager

+420 602 701 808
pluchova@solek-group.cz