Řadu novinek ve skupině Solek provází i nové logo

15. 03. 2019


Stejně jako se dynamicky vyvíjí fotovoltaika, tak se vyvíjí i naše skupina Solek. Každý měsíc nabíráme nové experty tak, abychom odborně i kapacitně zvládli náročné cíle, které si klademe v rámci našich mezinárodních investic do obnovitelných zdrojů. Nezapomínáme na vlastní aplikovaný výzkum a testujeme inovativní technologie, jakými jsou například bezemisní „ostrovní systémy“ výroby a dodávky elektrické energie.


Abychom správně reflektovali vývoj naší skupiny i navenek, zvolili jsme si také nové logo. Proč právě toto? Hledali jsme graficky maximálně čistou formu. Dynamický symbol představující paprsek dopadající na stěnu fotovoltaického panelu vyjadřuje technické zaměření společnosti. V logu používáme verzálkovou variantu písma, která metaforizuje stabilitu, solidnost, důvěryhodnost a sebevědomí značky.