PROJEKTANT FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ (STAVAŘ)

odpovědnost za návrhy a konfigurace našich solárních elektráren v Chile

 

Pro přípravu našich projektů hledáme nové kolegy, kteří budou projektovat jednotlivé solární elektrárny.


Můžete očekávat:

 • výzvu projektovat FV elektrárny v geologicky různorodých územích
 • možnost implementovat nejnovější FV technologie
 • rychlou implementaci inovačních nápadů, které pomohou k úspěšné realizaci našich cílů
 • flexibilní rozhodování (výhoda menší firmy s jednoduchou organizační strukturou)
 • prostor pro osobní růst

Převezmete odpovědnost za bezvadné zpracování kompletní technické a výkresové dokumentace našich FV projektů:

 • technická dokumentace stavební části projektů
 • výkresová dokumentace stavební části projektů
 • řízení vztahů s externími dodavateli a interními partnery při projektování
 • podpora našich kolegů při výstavbě a flexibilní řešení úkolů
 • podpora Procurementu za výběr stavebních částí
 • spolupráce při zadávání geotechnických studií

Při spolupráci s námi využijete:

 • schopnost vytvářet dokumentaci (návrh – výkresy – studie): očekáváme, že nám ukážete svou dosavadní zkušenost s tvorbou stavební dokumentace
 • znalost českých norem pro zpracování dokumentace (znáte-li i chilské normy, určitě je využijete)
 • schopnost profesionální komunikace v angličtině, protože ve firmě máme angličtinu jako pracovní jazyk
 • dovednosti efektivního řízení a kontroly jednotlivých inženýringových subdodavatelů & schopnost přesné formulace zadání těmto partnerům
 • znáte-li španělštinu, určitě ji využijete, protože část dokumentace jakož i lokálních požadavků je dokumentována ve španělštině
 • proaktivní vyhledávání potřebných vstupů pro svou práci: je nás málo a nemůžete čekat, až někdo něco přinese. Počítáme, že víte, co potřebujete, a jdete si za tím sami
 • chuť a energii něco vybudovat a nechat pocítit, co slunce skutečně dokáže!

 

V případě zájmu zašlete prosím své CV na merezko@solek-group.cz