Provoz

Zajištění provozu fotovoltaických elektráren

Výhodou fotovoltaických elektráren je možnost díky stabilním přírodním podmínkám poměrně spolehlivě předvídat a plánovat výši výroby elektrické energie. Na druhé straně tato skutečnost vede k nutnosti potenciál využít bez sebemenších ztrát, neboť neexistuje možnost mimořádného navýšení výroby a náhrady případných výpadků. Zaměřujeme na komplexní provoz a správu fotovoltaických elektráren, což pomáhá předcházet ztrátám a výpadkům.

panely_zezadu_cuzcuz

Strategicky a operativně plánujeme, poskytujeme a řídíme provozní personál, provádíme veškerou údržbu a opravy zařízení, připravujeme právní dokumentaci a řídíme vztahy s třetími osobami: veřejností, regulačními orgány, pojišťovnami, dodavateli a dalšími subjekty. Při poskytování provozních a správcovských služeb vycházíme z našich dlouholetých zkušeností s provozem a údržbou solárních parků.

Zkušenosti se všemi fázemi projektu

IMG_3030.JPG

Díky našim četným zkušenostem s developmentem, výstavbou, správou a provozem umíme vstoupit do projektu v jakékoli jeho fázi.

Čištění solárních panelů

V rámci údržby, ale i jako samostatnou službu, nabízíme čištění solárních panelů prostřednictvím technologie SunBrush® mobile solar cleaning system. Pomocí hydraulického kartáče upevněného na traktoru John Deere, zajistíme vyčištění až 3 MWp elektrárny za den. Šetříme tak čas, personál i provozní náklady a přispíváme k stabilnímu výkonu solárních panelů a elektrárny jako celku. Čištění je ekologické bez rizika poškrábání panelů. Systém se přizpůsobí fixním i natáčecím konstrukcím.

Foto_traktor_nas  

Prospekt ke stažení 

Kontaktní formulář