Provoz

Zajištění provozu fotovoltaických elektráren

Výhodou fotovoltaických elektráren je možnost díky stabilním přírodním podmínkám poměrně spolehlivě předvídat a plánovat výši výroby elektrické energie. Na druhé straně tato skutečnost vede k nutnosti potenciál využít bez sebemenších ztrát, neboť neexistuje možnost mimořádného navýšení výroby a náhrady případných výpadků. Zaměřujeme na komplexní provoz a správu fotovoltaických elektráren, což pomáhá předcházet ztrátám a výpadkům.

panely_zezadu_cuzcuz

Strategicky a operativně plánujeme, poskytujeme a řídíme provozní personál, provádíme veškerou údržbu a opravy zařízení, připravujeme právní dokumentaci a řídíme vztahy s třetími osobami: veřejností, regulačními orgány, pojišťovnami, dodavateli a dalšími subjekty. Při poskytování provozních a správcovských služeb vycházíme z našich zkušeností s provozem a spolupracujeme pouze s dlouhodobými a ověřenými partnery, kteří mají zkušenosti s provozem fotovoltaických elektráren v dané zemi.

 

 


Zkušenosti se všemi fázemi projektu

IMG_3030.JPG

Díky našim četným zkušenostem s developmentem, výstavbou, správou a provozem umíme vstoupit do projektu v jakékoli jeho fázi.